Στοιχεία μαθητή/μαθήτριας


Επίπεδο Αγγλικών


Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/μαθήτριας


Το παιδί μένει...


Διεύθυνση παράδοσης/παραλαβής για το σχολικό


Γονείς/Κηδεμόνες
H προεγγραφή δεν είναι δεσμευτική. Η οριστική εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης και της κατάθεσης της προβλεπόμενης προκαταβολής