φιλοσοφία

Φέτος θα εξετάσουμε μια ποικιλία κειμένων που ανήκουν στον ποιητικό λόγο της αρχαιότητας. Από το έπος και σα συνέχεια της περασμένης χρονιάς, θα αναλύσουμε, αρχικά, την Ιλιάδα του Ομήρου και αργότερα μέσα στη χρονιά θα προσεγγίσουμε και την τραγική ποίηση.

Αυτήν την εβδομάδα  η αφήγηση ξεκίνησε ήδη από την αρχή των γεγονότων που οδήγησαν στον Τρωικό  πόλεμο. Μιλήσαμε για τον Πάρη και την ωραία Ελένη, την ανάμειξη των θεών που η αρχική τους διαμάχη για το χρυσό μήλο οδήγησε στα μοιραία γεγονότα του πολέμου. Θυμηθήκαμε κάποιες αναφορές από την περασμένη χρονιά, την φιλοξενία και την παρουσία των θεών στα ομηρικά έπη.

Αναλύσαμε τη λεξη:  Έρις (η θεά που ευθύνεται για την έριδα ανάμεσα στις: Ήρα- Αθηνά- Αφροδίτη, της οποίας η επιλογή από τον Πάρη οδήγησε στον πόλεμο Ελλήνων και Τρώων) από όπου προκύπτουν οι λέξεις: έριδα- εριστικός

Miss Helen & Miss Evie Week 9/10/2017/2017-13/10/2017

Monday 9/10/2017

We talked about Present Simple and its use. It is very important to remember that we use Present Simple to describe our daily routines. Then we talked about the 3rd person suffixes with the help of the 3 superheroes.

The children were given the 4 words we are going to deconstruct this week.

scientists: scientists_daily_homework.pptx

explorers: explorers_daily_homework.pptx

Tuesday 10/10/2017

On Tuesday, the scientists’ group did the deconstruction of the word ‘proud’ and the inventors and explorers’ group the words ‘horrible’ and thirsty.

Afterwards, we introduced how we talk about our everyday routines. We watched Mr Bean’s animated video on everyday actions. Later on, we saw how the 3 superheroes come next to the verb and save the subject of the sentence.

Example: I play football.

              John plays football.

I go to school every day.

Mary goes to school every day.

I try a lot.

Matt tries a lot.

Wednesday 11/10/2017

Visit of the optometrist. We had some time to talk about the 3rd word of the week.

Thursday 12/10/2017

Grammar practice: We used present simple in the correct forms.

Click here to play:

Friday 13/10/2017

Online board game about Present simple. Click here:

Spelling bee: We practised dictation through a number of fun activities. Well done to the winners of the spelling bee! 

Week 2 18-22 September Problem Solving Grade A

You can find a review of what subject was followed during each lesson over the past week in the document below.

WeeklyReport_A_Prob_Solving_23_9_17.doc

This week we focused on learning the numbers from 1-10 very well. It's important to make a good start so we will continue focusing on this topic over the coming weeks. We used the following exercises.

W1H2 ΠρώτηW1M2 Πρώτη

We used the following game on the computer: http://www.mathplayground.com/number_bonds_10.html

We played an activity where the students were asked to run from number to number while also doing small additions.

CAM00818